fbpx Skip to content

Kapcsolataid

Az iskolában nem tanítottak meg bennünket élni, az érzelmeinket kezelni, a társadalmi elvárásokat a helyükre tenni, a kapcsolatainkat tudatosan megélni…

Ezeket a dolgokat rendszerint válsághelyzetek után, már felnőttekként kezdjük felfedezni, megérteni és megtanulni. Külső mintákat persze kapunk, de azok másoknak, a saját szűrőin, tudatalatti emlékein át megélt tapasztalatai, és bár odafönt egy vagyunk, itt a földi életben mindannyiunknak más és más a tanulnivalója.

A válsághelyzet is megelőzhető, ha belevágunk a tanulásba, még mielőtt mélypontra jutnánk, vagy meg kellene „szenvednünk” a tanulságért.

Természetesen elkövetünk hibákat, előfordul, hogy tévedünk – ám ezeket ne keverjük össze a kudarc fogalmával. A hiba, a tévedés a tanulás legkitűnőbb forrása! Tanulunk, hogy kijavíthassuk a hibáinkat. Ehhez megfelelő eszközökre van szükségünk, hogy a valódi bölcsességünk vezethessen az utunkon, hogy megtanuljunk élni, és élvezzük a földi életet. Ápoljunk építő, jó kapcsolatokat, legyünk képesek befejezni az életünket már nem szolgáló kötődéseinket, és így olyan szeretetteljes, kedves, felelős emberekkel vegyük körül magunkat, akik a segítik a fejlődésünket. Ezzel szolgáljuk a saját evolúciónkat, és ezzel szolgálunk másokat is.    

A valóságunkat csak tettekkel vagyunk képesek megváltoztatni. Tisztítjuk a tudatalattinkban felhalmozódott programokat, emlékeket, adatokat, de nem megyünk semmire, ha nem halljuk meg, nem engedjük be az életünkbe az inspirációt, ami a tisztításunk eredménye, következménye. Az inspiráció pedig mindig a tökéletes megoldás, hiszen Istentől való, aki feltétel nélkül szeret minket. Vajon gondolunk-e arra, hogy a vele való kapcsolatunk milyen? Bizonyára az is lehetne tökéletesebb…

A tisztító eszközeink használatával jobb döntéseket hozunk, jobb választásaink lesznek, és ha csak annyit érünk el, hogy ez békét ad, már megérte. Elkerülhetjük és megelőzhetjük a szenvedést.

A kapcsolataink, így a legszorosabb családi, baráti, és a legtávolabbinak tűnő virtuális kapcsolataink is szerepelnek az életünk tervében. Elfelejtettük az egyezségeinket, pedig minden egyes lélek, aki a Földön kísér minket, azért vállalt bizonyos szerepeket, mert szeret minket. Az előző életeinkből hozott vagy a családfánktól örökölt sérülések – lehet, hogy észrevétlenül, de megjelennek. Most annyit érzékelünk ebből az egészből, hogy a jelen összeköt bennünket.

A jelen, egy kor, ami soha nem tapasztalt változásokat hoz, események, amik érintik az egész emberiséget, felrázó, szőnyeg alá már nem söpörhető felszólítások: ember, változz meg! Indulj el befelé, mert ez a világ tarthatatlan. És ez mutatkozik meg az aktuális emberi kapcsolatainkban.

Ahogy a földi életben betöltött emberi szerepeink megvalósulnak, rögtön kapnak is egy-egy címkét, amiket – mint az életünkben mindent – a tudatalatti emlékek irányítanak, és bármire ráragasztanak. Ezek a címkék semmi másról nem szólnak, mint elvárásokról, amik aligha válhatnak valóra, hiszen nem arra szolgálnak, hanem arra, hogy ébredjünk fel, engedjük el a sémáinkat, szabaduljunk meg a programjainktól, és engedjük meg mindenkinek, hogy önmagát adja. Azt adja, akinek Isten teremtette. Minden lélek a feltétel nélküli szeretet hírvivője, erről szól a földi küldetése.

A kapcsolataink mind-mind tanítanak bennünket. És mint ilyeneket, meg kell becsülnünk őket. A legnehezebbeknek tűnő emberek a legnagyobb mestereink. Ők is szerepet játszanak, nem büntetésként vannak az életünkben. Lehetőséget adnak nekünk az elfogadásra, a velük kapcsolatos emlékeink tisztítására, az önmagunkhoz való visszatalálásra.

Aminek van kezdete, annak vége is van. És a földi szerepünk ilyen. Érdemes a kötődéseinket feltételek és elvárás nélküli szeretetre váltani. Ettől a kapcsolataink nem szűnnek meg, ellenkezőleg: még szorosabban, a lényegünknél fogva összekötnek minket.

A FOLYTATÁS: PÁRKAPCSOLAT. Ha feliratkozol a hírlevelemre, megkaphatod a következő ingyenes havi tanítást, ami éppen erről szól.

ITT MEG IS HALLGATHATOD.