Skip to content

Nyilatkozat

Ezt a nyilatkozatot minden résztvevőnek ki kell töltenie és alá kell írnia, aki Mabel Katz Ho'oponopono - Az élet legkönnyebb útja című tanfolyamán részt vesz. Miután az ott elhangzó információkat szerzői jog védi, a nyilatkozat minden egyes pontjának elfogadása feltétele a tanfolyamon való részvételnek.

Ezt a nyilatkozatot a helyszínen osztjuk ki minden résztvevőnek.

Az előadásra való beiratkozással az alábbi, Felelősség Alól Való Mentesítési és Képzési Nyilatkozatot teszem:

Felelősség Alól Való Mentesítés:
Sem Mabel Katz, sem a Your Business Inc., a Foundatin of I, Inc., Morrnah Nalamaku és az általa alapított Freedom of the Cosmos, IZI LLC, IHHL LLC; Ho’akamai LLC, Bingboard Consulting LLC, Paddy ’0 LLC, a fentiek alapítói, alkalmazottai, önkéntesei, támogatói, szervezői és oktatói, az Istenség, a The „I”, nem garantálják, hogy a stressz megszüntetése és a problémamegoldás, ismert nevén Ho’oponopono, és a benne foglaltak, amelyek nem érnek véget a tanfolyami füzetben/anyagban leírt meditációkkal, vizualizációkkal, rendelkezésekkel, tisztításokkal, spirituális gyógyításokkal és kifejezett védettségekkel, különleges hatást vagy a kívánt következményeket érnek el.

A Ho’oponopono-folyamat az egyetemes és kozmikus törvényekkel együttesen működő, az egyéneket összekötő, közvetlen tapasztalat, az ember saját hármas egysége és az Istenség, az „Én” között. A Ho’oponopono bármely eszközének alkalmazásakor a Karma, illetve az Isteni Gondviselés a végső döntőbírók. Minden egyén csak a saját gyógyulásának, tisztulásának és saját teste, elméje és lelke megóvásának lehet tanúja az alábbi elméletek és folyamatok használatba vételekor. A Ho’oponopono-folyamat gyakorlati alkalmazása az egyénre hárul, hiszen mindenki maga bizonyíthatja vagy cáfolhatja a Ho’oponopono erejét.

KÉPZÉSI NYILATKOZAT
Regisztrációra van szüksége a Mabel Katz-féle Ho’oponopono-tanfolyamra való beiratkozáshoz, az előadó maga Mabel Katz, ahol a tájékoztatás és az anyag felhasználása a The Foundation of „I” Inc., a Freedom of the Cosmos non-profit oktatói alapítvány, továbbiakban, The Foundation és IZI LLC engedélyével valósul meg. Jelen nyilatkozat törvényes megállapodás Ön és Mabel Katz, a Your Business Inc. között.

Az alábbi Ho’oponopono-képzésre/órára való beiratkozással Ön elfogadja jelen nyilatkozat feltételeit. Ha nem fogadja el jelen nyilatkozat minden feltételét, kérem, NE regisztráljon erre a tanfolyamra/képzésre.

Nyilatkozattételi feltételek:
1. Értesítés a szerzői jogokról, a védett márkáról, valamint további tulajdonjogokról
A Foundation I és IZI LLC a szerzői jogok, védett márkák és további, a Ho’oponopono-tanfolyamon/képzésen elhangzó szellemi termékek teljes körű, kizárólagos birtokosa, beleértve, de nem kizárólag a tájékoztatásra, a védett márkákra, tartalmakra, forrásanyagokra, kézikönyvekre, szövegekre, cikkekre, füzetekre, illusztrációkra, grafikonokra, hang- és képanyagokra, folyamatokra, gyakorlatokra, eszközökre, újdonságokra vagy további, a tanfolyammal/képzéssel kapcsolatos anyagokra korlátozva.
Tilos megváltoztatni, másolatot készíteni, megjelentetni, terjeszteni, e-mailben továbbítani, közvetíteni, hangfelvételt készíteni, filmet, videót készíteni, publikálni, plagizálni, átruházni, áruba bocsátani vagy lefordítani bármely információt, illetve képesítéssel kapcsolatos anyagot részben, illetve teljes egészében vagy egyéb módon, a szerző előzetes, írásbeli engedélye nélkül.
Hasonlóképpen nem megengedett az oktatás, felvétel készítése, másolatok készítése, a terjesztés, az értékesítés, az adatszolgáltatás, a megjelentetés vagy bármilyen, egyéb módon történő intézkedés előzetes, írásbeli meghatalmazás nélkül, harmadik fél felé, a Ho’oponopono szellemi tulajdonával kapcsolatban, amit Mabel Katz Ho’oponopono-képzésén/tanfolyamán sajátított el.
Ugyanígy titoktartás kötelező harmadik fél felé minden olyan bizalmas információval kapcsolatban, melyhez a tanfolyam következtében jut, mely információk egyéb célokra nem használhatók fel, mint amire eredetileg hivatottak.

Értelmezte és elfogadja azt is, hogy a The Foundation I és IZI LLC a szellemi tulajdon, tartalom és anyag egyetlen jogos birtokosa.

2. Figyelmeztetés:
A Ho’oponopono nem rendeletetés szerű használata vagy a vele való visszaélés negatív következményeket von maga után. Akik saját maguk hasznára fordítják, azok óriási ajándékban részesülnek.

3. Tényleges dátum:

Jelen nyilatkozat a beiratkozás pillanatában lép érvénybe és a jövőbeli Mabel Katz-tanfolyamokra is kötelező érvényű, amíg Mabel Katz az ellenkezőjét nem juttatja tudomására.
Aláírás
Dátum
E-mail
Telefonszám