Skip to content

Beszélhetünk a pénzről?

Mik ezek az érzések a pénzzel kapcsolatban?
Mi teszi olyan erőssé, hogy emberek az életüket áldozzák fel érte?

Ebben az életben csaknem minden megvásárolható, kivéve olyan a spirituális értékeket, mint a szeretet, az együttérzés, a megvilágosodás és a szabadság.

Ez a néhány dolog, amiket nem lehet pénzen megvásárolni, kivétel, és a kivétel erősíti a szabályt.

Mielőtt lett volna pénz, az embereknek nagy problémája volt. Például nagyon nehéz volt találni olyan embert, aki lovat akart eladni, vagy aki tehenet akart venni. Lehet, hogy találtál olyan valakit, akinek voltak lovai, de nem érdeklődött az iránt, hogy teheneket vegyen, vagy olyan valakit, akit érdekelt a tehénvásárlás, de nem voltak lovai.

Ez volt a helyzet az előtt, mielőtt megjelent a pénz. Természetesen elkerülhetetlen volt, hogy az emberek szegények legyenek: nem tudtak eladni dolgokat, nem tudtak vásárolni dolgokat. Komoly munka volt ez, és ezt a pénz egyszerűsítette.

Van Oshonak egy gondolata, ami nagyon jól rámutat azokra a csodákra, amiket az ember a pénztől való függés miatt veszít el.

“Futsz a pénz után: kinek van ideje szemlélni a rózsákat? Kinek van ideje szemlélni a repülő madarakat? Kinek van ideje szemlélni az emberi szépséget? Mindezeket a dolgokat elnapolod akkorra, amikor mindened meglesz, vagyis megpihensz és élvezni fogod…  De innentől addig a napig, amíg mindened meglesz, egyfajta emberré válsz: valakivé, aki vak a rózsákra, valakivé, aki vak a szépségre, valakivé, aki nem képes élvezni a zenét, valakivé, aki nem képes megérteni a táncot, valakivé, aki nem képes megérteni a költészetet, valakivé, aki csak a pénzt képes megérteni.      A pénz azonban nem tesz elégedetté.” Osho

Vannak szegény emberek, kikben mérhetetlen gazdagságot találsz. Nekik nincsen semmijük, mégis gazdagok. Az ő gazdagságuk nem anyagi, az ő gazdagságuk a lényük, az ő sokdimenziós tapasztalatuk. Másrészt vannak emberek, akiknek mindenük megvan, de abszolút szegények, üresek. A belsőjükben csak egy temető található.

A pénz az ember egyik legnagyobb találmánya, de csak egy eszköz. Végül, a legfontosabb az életben az, hogy megtaláljuk a jelen pillanat értelmét.

Mabel Katz